Cliëntinformatie

Algemeen

De consulten van Kinesiologiepraktijk Mariposa hebben geen medisch karakter. Er wordt geen medische diagnose gesteld, er worden geen medicijnen voorgeschreven en er worden geen ziektes behandeld. Kinesiologie is zeer geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren, zeker niet in plaats daarvan. Stel uw huisarts of specialist altijd op de hoogte van uw klachten. Behandelingen van de kinesioloog kunnen een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van uw gezondheid, tijdens of na een regulier behandelingstraject. Een verwijsbrief van de huisarts of specialist is niet nodig.

Tarieven

Klik hier om de tarieven te bekijken.

Algemene voorwaarden

Op alle behandelingen zijn de algemene voorwaarden, de bepalingen, de beroepscode en de klachtenregeling van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) van toepassing, zie vbag.nl voor meer informatie.

Verstrekken van gegevens / Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. -Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Klachtenregeling:
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. We proberen er samen uit te komen. 
Wanneer dit niet lukt is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden.
De praktijk is hiervoor aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van RBCZ. U kunt 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NIBIG servicedesk op klachten@nibig.nl of kijken op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: 
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling •een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling • natuurgeneeskundig consult’  en de kosten van het consult.

Alle informatie die tijdens een consult wordt uitgewisseld, is strikt vertrouwelijk en wordt niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

Cookies Beleid. 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers teruggestuurd worden.
 De website van Kinesiologiepraktijk Mariposa maakt geen gebruik van cookies.

Afzeggen van de afspraak

Afspraken die u niet kunt nakomen, dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, of verplaatst naar een ander tijdstip. Bij het niet bijtijds afzeggen of zonder bericht wegblijven worden de kosten van het consult in rekening gebracht.

Contactgegevens

Kinesiologiepraktijk Mariposa
Goormatenweg 3
7586 RT Overdinkel

Voor vragen of voor het maken of annuleren van een afspraak kun je mailen naar info@kinesiologiepraktijkmariposa.nl, of bellen naar 06-13 90 42 88.  Wanneer ik in een consult bezig ben dan ben ik telefonisch niet bereikbaar. Je kunt dan het beste appen naar  06 13 90 42 88. Geef je voorkeur aan voor een bepaalde dag of tijd en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. 

Diverse registratie nummers

Kamer van Koophandel: 65889916
KTNO: 80897
Lidmaatschap VBAG: 21606003
BTW-ID nummer: NL001408116B79

Kinesiologiepraktijk Mariposa is aangesloten bij:

VBAG

RBCZ